Kategorie

O datových schránkách

 • Datová schránka je elektronické úložiště, které slouží k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a provádění úkonů vůči veřejné moci.
 • Datová schránka nahrazuje doporučenou zásilku a to i zásilku do vlastních rukou.
 • Datová schránka není e-mail ani archiv!
 • Prostřednictvím datových schránek komunikují orgány veřejné moci s:
  právnickými osobami, 
  fyzickými osobami, které mají datovou schránku zřízenou ze zákona,                                                                                   
  fyzickými osobami, kterým byla datová schránka zřízena na základě jejich žádosti. 
 • Každých 90 dnů musíte změnit heslo pro správu datové schránky, popřípadě toto nastavení zrušit.
 • Zprávy jsou považovány za doručené:
  okamžikem přihlášení osoby mající dle svého oprávnění přístup k danému dokumentu,
  nepřihlásí li se oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů, pak okamžikem uplynutí této lhůty.
 • Odesilatel je informován o:
  doručení zprávy,
  neexistující, znepřístupněná nebo zrušené datové schránce příjemce zprávy.
 • Bezplatná informační linka pro datové schránky, tel.: 270 005 200.
 • Více informací o datových schránkách naleznete na oficiálním webu datových schránek.
 • Datové schránky upravuje Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Jednoduše lze datové schránky obsluhovat pomocí aplikace DSArchiv - více informací.

mame pro vas reseni